Ull-pellets

Egenskaper:
- Ull-pellets inneholder lanolin.
- God som jordforbedringsmateriale til alle typer jord.

- Høg ph. verdi, derfor godt egnet til “tung sur” jord.
- “Langtidsgjødsel”: avgir  næringsstoffer suksessivt.
- Holder på fuktighet/tørker ikke fort ut.
- God i leirjord, bidrar til mer luft i «tung» jord.

- Egner seg godt i sandjord,bidrar til mer organisk materiale som holder på fuktighet.
- Egner seg godt til bruk i potter og pallekarmer.
- Kan bidra til å redusere snegleplage.

- Inneholder viktige næringsstoffer som plantene trenger, blant annet:
  nitrogen, fosfor og kalium m.m.

- Ull-pellets er et produkt som passer til: bær, frukt, urter, grønsaker, potteplanter, stauder,
  i drivhus og hageanlegg, grasmark og beite.
- Ull pellets egner seg godt som jordforbedringsmiddel

-Å utnytte egne råvarer av lav økonomisk verdi, samt rest-avfall fra ullgarnproduksjon og ullmottak er bærekraftig og fremtidsrettet.

Ullpellets kan blandes direkte i jorden.