Karin Flatøy Svarstad med de første sekkene med ull-pellets i Norge.