Utsikt fra tomten der produksjonsanlegget planlegges.