Maleri av gammelnorsk sau, malt av Aase Mellemstrand. Store deler av ullen fra gammelnorsk sau kasseres i dag.