Ull-dorado bio gjødsel AS er et nystartet selskap som har som formål å produsere bio- gjødsel  av lavverdi ull.

Fra «problemavfall» til biogødsel. Fra avfall til blomst. Gjødsle med ULL og du avler GULL.
Visste du at vi har i overkant av to millioner sauer i Norge og at de produserer rundt 4 millioner kilo ull i året?
Ull er en 100% naturlig og fornybar ressurs.
Sauen er det eldste husdyret vi har i landet. I mer enn 6000 år har den gitt folk mat, materialer til klær og seil til vikingene.
I Norge blir mesteparten av ullen samlet inn til ullstasjoner og sortert i klasser etter spesifikke kriterier. Ullen fra utegangersau/gammelnorsk sau blir derimot ofte kassert, mange ser på denne ullkvaliteten som problemavfall, den benevnes som «lav verdi ull». Det er en stor utfordring å få nyttet denne ullkvaliteten. Denne kvaliteten brukes sjelden til tekstilproduksjon. «Lav verdi ull» er frasortert ull som er kortfibra buk og lårull, sammenfiltet og skitten. Denne ullen er i utgangspunktet en ressurs som bør brukes til noe.


Det handler om å utnytte ull med lav omsetningsverdi til biogjødsel i form av pellets. Denne ullkvaliteten kan ikke nyttes til tekstil produksjon.
Dette er en kvalitet som har benevnelsen  "skrap ull" og som i dag i stor grad blir kassert, brent, gravd ned eller ligger i naturen som et problemavfall til skade for fulger og dyr.