Produksjon Ull-dorado biogjødsel

Det er under planlegging og etablering produksjonslokaler for ull-pellets som bio gjødsel på Sunnmøre. 

Forprosjektet for Ull-ldorado biogjødsel er i sluttfasen og hoved prosjekt og etableing av produksjon står for tur.
En tek sikte på å etablere et produksjonsanlegg for ull-pellets på Voksa i Sande kommune i Møre og Romsdal.

Produksjonsenheten er tenkt som en del av et fremtdig senter, Ull-dorado senteret, der det og er planer for plass til: utstillinger, butikk, filmfremvisning, foredrag, kursaktiviteter, møter, mindre konferanser, selskap og kafeteria.