"Gjødsle med ULL og du avler GULL."

Fra «problemavfall» til biogødsel

Karin Flatøy Svarstad har arbeidet med ull i mer enn 40 år. Gjennom sitt arbeid har hun stiftet bekjentskap med suebønder i Norge, i Europa og rundt Nord Atlanteren. Hun har arbeidet mest med ull fra gammelnorsk sau, populært kalt for «villsauen».
Søkelys på lavverdi ull gjennom Ull-dorado biogjødsel AS er resultat av hennes arbeid med distriktsutvikling basert på ull og sau, i Norge og rundt Nord Atlanteren i mer enn 20 år.

Ull-dorado biogjødsel tar sikte på å utnytte kvaliteten som benevnes: «skrapull». Prisen for denne ullen er lav, derfor leveres det lite av denne ullkvaliteten. Ullen blir sett på som avfall, brent, gravd ned, kastet på havet eller blir liggende i naturen som forurensing.
Ull av denne kvalitet kan og bør utnyttes!

Gjennom produksjon av ullpellets til gjødsel får en ikke bare en ny type naturlig biologisk gjødsel uten tilsetninger, men også utnyttelse av flere tonn skrapull hvert eneste år!
Til produksjon av biogjødsel skal det benyttes lavverdi ull samt restavfall fra ull/garnproduksjon ved ullvarefabrikker, restavfall fra ullmottak og slakterier.

- 100% utnyttelse av råvarer, ingen svinn i produksjonen.
- Bærekraftig utnyttelse av norsk råull.
- Uvaska ull omdannes til ull-pellets.
- Pelletsen går gjennom behandling for å eliminere frø og bakterier.
- Ingen tilsetninger, 100% ren norsk ull.

-Kan brukse til økologisk dyrking.

-Hjelper mot snegler