Pallene med ull-pellets er ankommet.
1,6 tonn ull er blitt til tre små paller med bio gjødsel.