Artikkel om Karin Flatøy Svarstad og prosjektet om å satse på produksjon av ull pellets i Norge.