Fergen går rett forbi nestet der produksjonsanlegget er planlagt.